The Library of Congress > Linked Data Service > BIBFRAME Works

Bibframe Work

Title
Mao shi gu yin kao Mao shi gu yin kao :
毛詩古音攷 毛詩古音攷 :
Type
Text
Contribution
Chen, Di, 1541-1617, bian ji.
陳第, 1541-1617, 編輯.
Jiao, Hong, 1541-1620, ding zheng.
焦竑, 1541-1620, 訂正.
Dai, Weixiao, active 16th century-17th century, ke gong.
戴惟孝, active 16th century-17th century, 刻工.
Chinese Rare Book Collection (Library of Congress) Contributor
Subject
Shi jing.
Chinese language--Phonology.
詩經.
Jing bu--Shi lei.
經部--詩類.
Jing bu--Xiao xue lei--Yun shu.
經部--小學類--韻書.
Language
Chinese
Classification
LCC: PL2466.Z6 (Source: dlc)
Identified By
Lccn: 00510310
Authorized Access Point
Chen, Di, 1541-1617, Mao shi gu yin kao
Authorized Access Point Variant
陳第, 1541-1617, Mao shi gu yin kao
Jiao, Hong, 1541-1620, Mao shi gu yin kao
焦竑, 1541-1620, Mao shi gu yin kao
Dai, Weixiao, active 16th century-17th century, Mao shi gu yin kao
戴惟孝, active 16th century-17th century, Mao shi gu yin kao
Chinese Rare Book Collection (Library of Congress) Mao shi gu yin kao