The Library of Congress > Linked Data Service > BIBFRAME Works

Bibframe Work

Title
Xin shi qi Zhongguo guo ji guan xi li lun yan jiu Xin shi qi Zhongguo guo ji guan xi li lun yan jiu
新时期中国国际关系理论硏究 新时期中国国际关系理论硏究
Type
Text
Contribution
Lu, Yi, 1925- Contributor
Quan guo guo ji guan xi li lun tao lun hui (2nd : 1998 : Shanghai, China) Contributor
鲁毅, 1925- Contributor
全国国际关系理论讨论会 (2nd : 1998 : Shanghai, China) Contributor
Subject
International relations--Congresses.
World politics--1989---Congresses.
Deng, Xiaoping, 1904-1997--Congresses.
China--Foreign relations.
邓小平, 1904-1997--Congresses.
Language
Chinese
Geographic Coverage
China
Classification
LCC: JZ1242 .X557 1999 (Source: dlc)
Identified By
Lccn: 00389703
Supplementary Content
bibliographies
Authorized Access Point
Lu, Yi, 1925- Xin shi qi Zhongguo guo ji guan xi li lun yan jiu
Authorized Access Point Variant
Quan guo guo ji guan xi li lun tao lun hui (2nd : 1998 : Shanghai, China) Xin shi qi Zhongguo guo ji guan xi li lun yan jiu
鲁毅, 1925- Xin shi qi Zhongguo guo ji guan xi li lun yan jiu
全国国际关系理论讨论会 (2nd : 1998 : Shanghai, China) Xin shi qi Zhongguo guo ji guan xi li lun yan jiu