The Library of Congress > Linked Data Service > BIBFRAME Works

Bibframe Work

Title
Yi xue zheng zi Yi xue zheng zi :
義學正字 義學正字 :
Type
Text
Contribution
Shen, Li, 1531-1615. Contributor
沈鯉, 1531-1615. Contributor
Guo, Yijing, 16/17 cent, xu zuan.
郭一經, active 16 century-17 century, 續纂.
Gu, Chong, ju ren 1567, jiao zheng.
顧充, ju ren 1567, 校正.
Zhang, Ti, jin shi 1538, jiao kan.
張悌, jin shi 1538, 校刊.
Liu, Shoude, active 16 century-17 century, ke gong.
劉守徳, active 16 century-17 century, 刻工.
Zhou, Wenshun, ke gong.
周文舜, 刻工.
Chinese Rare Book Collection (Library of Congress) Contributor
Subject
Chinese language--Etymology.
Chinese language--Phonology.
Jing bu--Xiao xue lei--Zi shu.
經部--小學類--字書.
Language
Chinese
Classification
LCC: PL1281 (Source: dlc)
Identified By
Lccn: 2001530480
Table Of Contents
卷之一. 學庸
卷之二. 論語
卷之三. 孟子.
Authorized Access Point
Shen, Li, 1531-1615. Yi xue zheng zi
Authorized Access Point Variant
沈鯉, 1531-1615. Yi xue zheng zi
Guo, Yijing, 16/17 cent, Yi xue zheng zi
郭一經, active 16 century-17 century, Yi xue zheng zi
Gu, Chong, ju ren 1567, Yi xue zheng zi
顧充, ju ren 1567, Yi xue zheng zi
Zhang, Ti, jin shi 1538, Yi xue zheng zi
張悌, jin shi 1538, Yi xue zheng zi
Liu, Shoude, active 16 century-17 century, Yi xue zheng zi
劉守徳, active 16 century-17 century, Yi xue zheng zi
Zhou, Wenshun, Yi xue zheng zi
周文舜, Yi xue zheng zi
Chinese Rare Book Collection (Library of Congress) Yi xue zheng zi