The Library of Congress > Linked Data Service > BIBFRAME Works

Bibframe Work

Title
Han Zang yu yan yan jiu de li lun he fang fa Han Zang yu yan yan jiu de li lun he fang fa
汉藏语言硏究的理论和方法 汉藏语言硏究的理论和方法
Type
Text
Language
Chinese
Chinese
table of contents (eng)
Table of contents also in English
Illustrative Content
illustrations
Classification
LCC: PL3521 .Q2993 2000 (Source: dlc)
Identified By
Lccn: 2002477468
Authorized Access Point
Qu, Aitang. Han Zang yu yan yan jiu de li lun he fang fa
Authorized Access Point Variant
Jin, Song. Han Zang yu yan yan jiu de li lun he fang fa
瞿霭堂. Han Zang yu yan yan jiu de li lun he fang fa
劲松. Han Zang yu yan yan jiu de li lun he fang fa