The Library of Congress > Linked Data Service > BIBFRAME Works

Bibframe Work

Title
Zhongguo bu ping deng tiao yue zhi yuan qi ji qi fei chu zhi jing guo Zhongguo bu ping deng tiao yue zhi yuan qi ji qi fei chu zhi jing guo
中國不平等條約之緣起及其廢除之經過 中國不平等條約之緣起及其廢除之經過
Type
Text
Language
Chinese
Classification
LCC: DS740.4 .T77 2002 (Source: dlc)
Identified By
Lccn: 2003416220
Authorized Access Point
Tsien, Tai, 1888-1962. Zhongguo bu ping deng tiao yue zhi yuan qi ji qi fei chu zhi jing guo