The Library of Congress > Linked Data Service > BIBFRAME Works

Bibframe Work

Title
Zhongguo he shi jie de guo ji zhan lüe shi jiao Zhongguo he shi jie de guo ji zhan lüe shi jiao =
中国和世界的国际战略视角 中国和世界的国际战略视角 =
Type
Text
Language
Chinese
Geographic Coverage
China
Classification
LCC: DS448 .L583 2002 (Source: dlc)
Identified By
Lccn: 2004639562
Authorized Access Point
Liu, Wanwen. Zhongguo he shi jie de guo ji zhan lüe shi jiao =
Authorized Access Point Variant
刘万文. Zhongguo he shi jie de guo ji zhan lüe shi jiao =