The Library of Congress > Linked Data Service > BIBFRAME Works

Bibframe Work

Title
Gong fei zhan lue zhan shu zhi yan jiu
共匪戰略戰術之研究
Type
Text
Contribution
Ge ming shi jian yan jiu yuan (Taipei, Taiwan) Contributor
Hoover Institution on War, Revolution, and Peace. Contributor
革命實踐硏究院 (Taipei, Taiwan) Contributor
Genre Form
microform
microform
Language
Chinese
Identified By
Lccn: 2006433798
Color Content
black and white
Authorized Access Point
Ge ming shi jian yan jiu yuan (Taipei, Taiwan) Gong fei zhan lue zhan shu zhi yan jiu
Authorized Access Point Variant
Hoover Institution on War, Revolution, and Peace. Gong fei zhan lue zhan shu zhi yan jiu
革命實踐硏究院 (Taipei, Taiwan) Gong fei zhan lue zhan shu zhi yan jiu