The Library of Congress > Linked Data Service > BIBFRAME Works

Bibframe Work

Title
Gu Zhongguo de ge Gu Zhongguo de ge :
古中国的歌 古中国的歌 :
Type
Text
Language
Chinese
Classification
LCC: PN2876.P4 Y42 2007 (Source: dlc)
Identified By
Lccn: 2007352698
Authorized Access Point
Ye, Xiushan. Gu Zhongguo de ge
Authorized Access Point Variant
叶秀山. Gu Zhongguo de ge