The Library of Congress > Linked Data Service > BIBFRAME Works

Bibframe Work

Title
Wang lu zhu ti shi zi yuan zhi yin tan tao Wang lu zhu ti shi zi yuan zhi yin tan tao
網路主題式資源指引探討 網路主題式資源指引探討
Type
Text
Language
Chinese
Illustrative Content
illustrations
Classification
LCC: ZA4150 .W355 2008 (Source: dlc)
Identified By
Lccn: 2009387885
Authorized Access Point
Bu, Xiaodie. Wang lu zhu ti shi zi yuan zhi yin tan tao
Authorized Access Point Variant
卜小蝶. Wang lu zhu ti shi zi yuan zhi yin tan tao
Guo jia tu shu guan (Taipei, Taiwan). Yan jiu zu. Wang lu zhu ti shi zi yuan zhi yin tan tao
國家圖書館 (Taipei, Taiwan). 硏究組. Wang lu zhu ti shi zi yuan zhi yin tan tao