The Library of Congress > Linked Data Service > BIBFRAME Works

Bibframe Work

Title
Xin shi ji xin jie duan guo fang he jun dui jian she
新世纪新阶段国防和军队建设
Type
Text
Contribution
Quan guo gan bu pei xun jiao cai bian shen zhi dao wei yuan hui. Contributor
全国干部培训教材编审指导委员会. Contributor
Language
Chinese
Geographic Coverage
China
Classification
LCC: UA835 .X58 2008 (Source: dlc)
Identified By
Lccn: 2009409513
Authorized Access Point
Quan guo gan bu pei xun jiao cai bian shen zhi dao wei yuan hui. Xin shi ji xin jie duan guo fang he jun dui jian she =
Authorized Access Point Variant
全国干部培训教材编审指导委员会. Xin shi ji xin jie duan guo fang he jun dui jian she =