The Library of Congress > Linked Data Service > BIBFRAME Works

Bibframe Work

Title
Ren yi su song ji bu fen cheng xu zheng yi wen ti Ren yi su song ji bu fen cheng xu zheng yi wen ti
任意訴訟及部份程序爭議問題 任意訴訟及部份程序爭議問題
Type
Text
Subject
Procedure (Law)
Procedure (Law)--Taiwan.
Language
Chinese
Classification
LCC: K2110 .J43 2009 (Source: dlc)
Identified By
Lccn: 2009474695
Authorized Access Point
Jiang, Shiming, 1966- Ren yi su song ji bu fen cheng xu zheng yi wen ti
Authorized Access Point Variant
姜世明, 1966- Ren yi su song ji bu fen cheng xu zheng yi wen ti