The Library of Congress > Linked Data Service > BIBFRAME Works

Bibframe Work

Title
Wang Niansun Wang Yinzhi zhu zuo xi lun
王念孙王引之著作析论
Type
Text
Language
Chinese
Classification
LCC: PL2732.A54 Z75 2009 (Source: dlc)
Identified By
Lccn: 2010374761
Authorized Access Point
Shan, Dianyuan, 1945- Wang Niansun Wang Yinzhi zhu zuo xi lun
Authorized Access Point Variant
单殿元, 1945- Wang Niansun Wang Yinzhi zhu zuo xi lun