The Library of Congress > Linked Data Service > BIBFRAME Works

Bibframe Work

Title
Dang dai jian zhu zao xing gou tu ji yi Dang dai jian zhu zao xing gou tu ji yi =
当代建筑造型构图技艺 当代建筑造型构图技艺 =
Type
Text
Language
Chinese
Illustrative Content
illustrations
maps
Classification
LCC: NA2790 .H884 2011 (Source: dlc)
Identified By
Lccn: 2012385784
Authorized Access Point
Hu, Renlu. Dang dai jian zhu zao xing gou tu ji yi =
Authorized Access Point Variant
胡仁禄. Dang dai jian zhu zao xing gou tu ji yi =
Hu, Ming. Dang dai jian zhu zao xing gou tu ji yi =
胡明. Dang dai jian zhu zao xing gou tu ji yi =