The Library of Congress > Linked Data Service > BIBFRAME Works

Bibframe Work

Title
Yoshida Kijū zenshū
吉田喜重全集
Type
Moving Image
Subject
Feature film.
Genre Form
Video recordings
video recordings
videorecording
videorecording
Language
Japanese
Japanese
Identified By
Lccn: 2013470988
Color Content
mixed
Summary
6 Japanese films by Japanese filmmaker Yoshida Kijū.
Table Of Contents
disc 1. Saraba natsu no hikari (1968) / cast: Okada Mariko, Yokouchi Tadashi, Paul Bauvais (96 min., color)
disc 2. Erosu + gyakusatsu (1970) / cast: Okada Mariko, Hosokawa Toshiyuki, Takahashi Etsushi (165 min.)
disc 3. Rengoku eroika (1970) /cast: Okada Mariko, Uda Kaizō, Iwasaki Kaneko (118 min.)
disc 4. Kokuhakuteki joyūron (1971) / cast: Asaoka Ruriko, Kimura Isao, Okada Mariko (124 min., color)
disc 5. Kaigenrei (1973) / cast: Mikuni Rentarō, Matsumura Yasuyo, Naitō Taketoshi (110 min.)
disc 6. Erosu + gyakusatsu <rongu bājon> (1969) / cast: Okada Mariko, Hosokawa Toshiyuki, Takahashi Etsushi (216 min.)
Duration
829
Authorized Access Point
Yoshida, Yoshishige, 1933- Yoshida Kijū zenshū. [68-73]
Authorized Access Point Variant
吉田喜重, 1933- Yoshida Kijū zenshū. [68-73]
Okada, Mariko, 1933- Yoshida Kijū zenshū. [68-73]
岡田茉莉子, 1933- Yoshida Kijū zenshū. [68-73]
Yokouchi, Tadashi, 1941- Yoshida Kijū zenshū. [68-73]
横内正, 1941- Yoshida Kijū zenshū. [68-73]
Bauvais, Paul. Yoshida Kijū zenshū. [68-73]
Hosokawa, Toshiyuki. Yoshida Kijū zenshū. [68-73]
細川俊之. Yoshida Kijū zenshū. [68-73]
Takahashi, Etsushi, 1935-1996. Yoshida Kijū zenshū. [68-73]
高橋悦史, 1935-1996. Yoshida Kijū zenshū. [68-73]
Uda, Kaizō. Yoshida Kijū zenshū. [68-73]
鵜田貝造. Yoshida Kijū zenshū. [68-73]
Iwasaki, Kaneko, 1932- Yoshida Kijū zenshū. [68-73]
岩崎加根子, 1932- Yoshida Kijū zenshū. [68-73]
Asaoka, Ruriko, 1940- Yoshida Kijū zenshū. [68-73]
浅丘ルリ子, 1940- Yoshida Kijū zenshū. [68-73]
Kimura, Isao, 1923-1981. Yoshida Kijū zenshū. [68-73]
木村功, 1923-1981. Yoshida Kijū zenshū. [68-73]
Mikuni, Rentarō, 1923-2013. Yoshida Kijū zenshū. [68-73]
三國連太郎 1923-2013. Yoshida Kijū zenshū. [68-73]
Matsumura, Yasuyo. Yoshida Kijū zenshū. [68-73]
松村康世. Yoshida Kijū zenshū. [68-73]
Naitō, Taketoshi. Yoshida Kijū zenshū. [68-73]
内藤武敏. Yoshida Kijū zenshū. [68-73]
Gendai Eigasha. Yoshida Kijū zenshū. [68-73]
現代映画社. Yoshida Kijū zenshū. [68-73]
Jeneon Entateinmento Kabushiki Kaisha. Yoshida Kijū zenshū. [68-73]
ジェネオンエンタテインメント株式会社. Yoshida Kijū zenshū. [68-73]