The Library of Congress > Linked Data Service > BIBFRAME Works

Bibframe Work

Title
400 trận đánh của Lực lượng vũ trang Quân khu 7, 1945-1989 400 trận đánh của Lực lượng vũ trang Quân khu 7, 1945-1989
Type
Text
Contribution
Nguyễn, Văn Hùng, Thượng tá, author editor.
Vietnam. Quân đội nhân dân. Quân khu 7. Bộ tư lệnh, issuing body.
Language
Vietnamese
In Vietnamese
Illustrative Content
illustrations
maps
Geographic Coverage
Vietnam
Classification
LCC: DS553.1 .N489 2014 (Source: dlc)
Identified By
Lccn: 2016335277
Content
text (Source: rdacontent)
still image (Source: rdacontent)
Summary
The 400 battles of the south-eastern region of Vietnam during 1945-1989.
Authorized Access Point
Nguyễn, Văn Hùng, Thượng tá, 400 trận đánh của Lực lượng vũ trang Quân khu 7, 1945-1989
Authorized Access Point Variant
Vietnam. Quân đội nhân dân. Quân khu 7. Bộ tư lệnh, 400 trận đánh của Lực lượng vũ trang Quân khu 7, 1945-1989