Library of Congress

Authorities & Vocabularies

The Library of Congress > Linked Data Service > BIBFRAME Works

Bibframe Work

Title
Bintian Dehai sou cang Dunhuang yi shu
濱田德海蒐藏敦煌遺書
Type
Text
Subject
Hamada, Noriumi, 1899-1958.
濱田德海, 1899-1958.
Dunhuang manuscripts--Private collections--Japan.
Buddhism--Sacred books.
Language
Chinese
Illustrative Content
illustrations
Geographic Coverage
Japan
Classification
LCC: BQ244.T8 B56 2016 (Source: dlc)
Identified By
Lccn: 2017365149
Content
text (Source: rdacontent)
Summary
Ben shu shou lu Riben yuan Zazang Sheng shu ji guan Bintian Dehai sou ji zhen cang de "Dunhuang yi shu" 36 jian, zhu yao shi Nan Bei chao dao Tang dai de xie jing, shi jin nian lai bi jiao da zong de Tang ren xie jing hui liu, ji dui Dunhuang xue yan jiu ju you zhong yao wen xian yi yi, ye shi hai wai Zhong wen zhen gui gu ji hui gui de zhong yao cheng guo. Wo men you qing Dunhuang xue zhuan jia Fang Guangchang xian sheng dui qi shi wen he zuo xu, fang bian da jia shen ru yan jiu.
本书收录日本原大藏省书记官滨田德海搜集珍藏的 "敦煌遗书" 36件, 主要是南北朝到唐代的写经, 是近年来比较大宗的唐人写经回流, 既对敦煌学研究具有重要文献意义, 也是海外中文珍贵古籍回归的重要成果. 我们又请敦煌学专家方广錩先生对其释文和作序, 方便大家深入研究.
Authorized Access Point
Fang, Guangchang, Bintian Dehai sou cang Dunhuang yi shu
Authorized Access Point Variant
方廣錩, Bintian Dehai sou cang Dunhuang yi shu