The Library of Congress > Linked Data Service > BIBFRAME Works

Bibframe Work

Title
(Sukurabingu kobetsu kōka shiken) jigyō seika hōkokusho (Sukurabingu kobetsu kōka shiken) jigyō seika hōkokusho.
(スクラビング個別効果試験) 事業成果報告書 (スクラビング個別効果試験) 事業成果報告書.
Type
Text
Language
Japanese
Content
text (Source: rdacontent)
Authorized Access Point
Tsukuba Daigaku. (Sukurabingu kobetsu kōka shiken) jigyō seika hōkokusho
Authorized Access Point Variant
筑波大学. (Sukurabingu kobetsu kōka shiken) jigyō seika hōkokusho