The Library of Congress > Linked Data Service > BIBFRAME Works

Bibframe Work

Title
Stabilʹnye kationnye karkasy v strukturakh ftoridov i oksidov Stabilʹnye kationnye karkasy v strukturakh ftoridov i oksidov
Type
Text
Language
Russian
Illustrative Content
illustrations
Classification
LCC: QD181.F1 B73 1984 (Source: dlc)
Identified By
Lccn: 84167836
Authorized Access Point
Borisov, S. V. (Stanislav Vasilʹevich) Stabilʹnye kationnye karkasy v strukturakh ftoridov i oksidov
Authorized Access Point Variant
Podberezskai︠a︡, N. V. (Nina Vasilʹevna) Stabilʹnye kationnye karkasy v strukturakh ftoridov i oksidov
Ili︠u︡khin, V. V. (Vladimir Valentinovich) Stabilʹnye kationnye karkasy v strukturakh ftoridov i oksidov