The Library of Congress > Linked Data Service > BIBFRAME Works

Bibframe Work

Title
Zhong wai jian cha zhi du zhi bi jiao Zhong wai jian cha zhi du zhi bi jiao
中外檢察制度之比較 中外檢察制度之比較
Type
Text
Language
Chinese
Illustrative Content
portraits
Classification
LCC: K5425 .H83 1986 (Source: dlc)
DDC: 345/.01 full (Assigner: dlc)
DDC: 345.151 full (Assigner: dlc)
Identified By
Lccn: 86204429
Authorized Access Point
Huang, Dongxiong. Zhong wai jian cha zhi du zhi bi jiao
Authorized Access Point Variant
黃東熊. Zhong wai jian cha zhi du zhi bi jiao
Zhonghua wen hua fu xing yun dong tui xing wei yuan hui. Zhong wai jian cha zhi du zhi bi jiao
中華文化復興運動推行委員會. Zhong wai jian cha zhi du zhi bi jiao