The Library of Congress > Linked Data Service > BIBFRAME Works

Bibframe Work

Title
Zheng qu jing ju yi shu di xin fan rong Zheng qu jing ju yi shu di xin fan rong :
争取京剧艺术的新繁荣 争取京剧艺术的新繁荣 :
Type
Text
Contribution
Ji nian Hui ban jin jing er bai zhou nian, zhen xing Jing ju guan mo yan tao da hui (1990 : Beijing, China). Contributor
Hui ban jin jing 200 zhou nian ji nian wei yuan hui. Ban gong shi. Xue shu ping lun zu. Contributor
纪念徽班进京二百周年, 振兴京剧观摩硏讨大会 (1990 : Beijing, China). Contributor
徽班进京 200周年纪念委员会. 办公室. 学术评论组. Contributor
Language
Chinese
Geographic Coverage
Beijing (China)
Classification
LCC: PN2876.P4 C517 1992 (Source: dlc)
Identified By
Lccn: 94113061
Authorized Access Point
Ji nian Hui ban jin jing er bai zhou nian, zhen xing Jing ju guan mo yan tao da hui (1990 : Beijing, China). Zheng qu jing ju yi shu di xin fan rong
Authorized Access Point Variant
Hui ban jin jing 200 zhou nian ji nian wei yuan hui. Ban gong shi. Xue shu ping lun zu. Zheng qu jing ju yi shu di xin fan rong
纪念徽班进京二百周年, 振兴京剧观摩硏讨大会 (1990 : Beijing, China). Zheng qu jing ju yi shu di xin fan rong
徽班进京 200周年纪念委员会. 办公室. 学术评论组. Zheng qu jing ju yi shu di xin fan rong