The Library of Congress > Linked Data Service > BIBFRAME Works

Bibframe Work

Title
Mozi ping zhuan Mozi ping zhuan
墨子评传 墨子评传
Type
Text
Language
Chinese
Chinese
table of contents (eng)
Table of contents also in English, with title: A critical biography of Mo Zi
Geographic Coverage
China
Classification
LCC: B128.M8 H764 1993 (Source: dlc)
Identified By
Lccn: 96452968
Authorized Access Point
Xing, Zhaoliang, 1949- Mozi ping zhuan
Authorized Access Point Variant
邢兆良, 1949- Mozi ping zhuan
Nanjing da xue. Zhongguo si xiang jia yan jiu zhong xin. Mozi ping zhuan
南京大学. 中国思想家研究中心. Mozi ping zhuan