The Library of Congress > Linked Data Service > BIBFRAME Works

Bibframe Work

Title
Zhongguo jing ju yi shu Zhongguo jing ju yi shu =
中国京剧艺术 中国京剧艺术 =
Type
Text
Language
Chinese
Chinese
table of contents (eng)
Table of contents also in English
Illustrative Content
illustrations
Geographic Coverage
China
Classification
LCC: PN2876.P4 C555 1996 (Source: dlc)
Identified By
Lccn: 97450449
Authorized Access Point
Zhang, Geng, 1911-2013. Zhongguo jing ju yi shu =
Authorized Access Point Variant
张庚, 1911-2013. Zhongguo jing ju yi shu =
Yu, Cong. Zhongguo jing ju yi shu =
余从. Zhongguo jing ju yi shu =
Zhongguo yi shu yan jiu yuan. Xi qu yan jiu suo. Zhongguo jing ju yi shu =
中国艺术硏究院. 戏曲硏究所. Zhongguo jing ju yi shu =