The Library of Congress > Linked Data Service > BIBFRAME Works

Bibframe Work

Title
Xian xue chong guang Xian xue chong guang :
显学重光 显学重光 :
Type
Text
Subject
Mo, Di, active 400 B.C.
Moism.
墨翟, fl 400 B.C.
Language
Chinese
Classification
LCC: B128.M8 T79 1997 (Source: dlc)
Identified By
Lccn: 99135288
Authorized Access Point
Cui, Qingtian. Xian xue chong guang
Authorized Access Point Variant
崔清田. Xian xue chong guang