The Library of Congress > Linked Data Service > BIBFRAME Works

Bibframe Work

Title
Mignon Mignon. Adieu, Mignon. Italian
Type
Audio
Genre Form
operas
Language
Italian
Italian
Italian
Identified By
Lccn: 97704852
Authorized Access Point
Thomas, Ambroise, 1811-1896. Mignon. Adieu, Mignon. Italian
Authorized Access Point Variant
Schipa, Tito, 1889-1965. Mignon. Adieu, Mignon. Italian