The Library of Congress > Linked Data Service > BIBFRAME Works

Bibframe Work

Title
Vios kai politeia kai merikē thaumatōn diēgēsis tou hosiou patros hēmōn kai thaumatourgou Louka tou neou tou en Helladi keimenou Vios kai politeia kai merikē thaumatōn diēgēsis tou hosiou patros hēmōn kai thaumatourgou Louka tou neou tou en Helladi keimenou. Greek (Modern Greek) & Greek (Biblical Greek)
Type
Text
Genre Form
biographies
Language
Greek, Modern (1453- )
Greek, Modern (1453- )
Greek, Ancient (to 1453)
Greek (Modern Greek) & Greek (Biblical Greek)
Illustrative Content
illustrations
Geographic Coverage
Greece
Classification
LCC: BX619.L85 V5615 1989 (Source: dlc)
Identified By
Lccn: 90185188
Authorized Access Point
Sophianos, Dēmētrios Z. Vios kai politeia kai merikē thaumatōn diēgēsis tou hosiou patros hēmōn kai thaumatourgou Louka tou neou tou en Helladi keimenou. Greek (Modern Greek) & Greek (Biblical Greek)