The Library of Congress > Linked Data Service > BIBFRAME Works

Bibframe Work

Title
Československá vlastivěda Československá vlastivěda.
Type
Text
Contribution
Dědina, Václav, [from old catalog] ed.
Language
Czech
Classification
LCC: DB196 .C4 (Source: dlc)
Identified By
Lccn: 51038668
Table Of Contents
díl 1. Příroda.
díl 2. Člověk.
díl 3. Jazyk. [Doplněk 2] Spisovný jazyk český a slovenský.
díl 4. Dějiny. Doplněk 1. Dějiny.
díl 5. Stát.
díl 6. Práce.
díl 7. Písemnictyí.
díl 8. Uměni.
díl 9. Technika.
díl 10. Osvěta.
Authorized Access Point
Dědina, Václav, Československá vlastivěda