The Library of Congress > Linked Data Service > BIBFRAME Works

Bibframe Work

Title
Kong Mo de si xiang Kong Mo de si xiang.
Type
Text
Language
Chinese
Classification
LCC: B128.C8 Y28 1974 (Source: dlc)
Identified By
Lccn: 74899418
Authorized Access Point
Yang, Rongguo, 1907-1978. Kong Mo de si xiang