The Library of Congress > Linked Data Service > BIBFRAME Works

Bibframe Work

Title
Mo jing jiao shi Mo jing jiao shi.
Type
Text
Language
Chinese
Classification
LCC: B128.M6 A35 (Source: dlc)
Identified By
Lccn: c66000465
Authorized Access Point
Mo, Di, active 400 B.C. Mo jing jiao shi
Authorized Access Point Variant
Liang, Qichao, 1873-1929, Mo jing jiao shi