The Library of Congress > Linked Data Service > BIBFRAME Works

Bibframe Work

Title
Staroitalia slavjanská Staroitalia slavjanská,
Type
Text
Language
Slovak
Classification
LCC: DG190 .K6 (Source: dlc)
Identified By
Lccn: 45045189
Table Of Contents
Krajové a kmenové Italii sousední aneb nejbližší.
Nářečí slavo-etruské.
Nářečí slavo-umbrické.
Nářečí slavo-latinské.
Nářečí slavo-sabinské čili volské umbrickému přibuzné.
Nářečí slavo-opské čili oské, ze sabinského pošlé.
Dodatek: Pořád trvající nepřetržené působení Slavjanů na Italii ve křesťanské době až do nejnovéjšich časů.
Authorized Access Point
Kollár, Ján, 1793-1852. Staroitalia slavjanská,