The Library of Congress > Linked Data Service > BIBFRAME Works

Bibframe Work

Title
Slovník slavianskych umelcov všetkých kmeňov, menovite maliarov, rytcov, rezbárov, lejárov a krasostavitelo̕v od najstarších časov až po terajší vek, s krátkym životopisom a udaním znamenitejších, najmä národných výtvorov Slovník slavianskych umelcov všetkých kmeňov, menovite maliarov, rytcov, rezbárov, lejárov a krasostavitelo̕v od najstarších časov až po terajší vek, s krátkym životopisom a udaním znamenitejších, najmä národných výtvorov.
Type
Text
Subject
Artists, Slavic--Dictionaries.
Language
Slovak
Illustrative Content
portraits
plates
facsimiles
Classification
LCC: N40 .K6 (Source: dlc)
Identified By
Lccn: 62026169
Supplementary Content
dictionaries
Authorized Access Point
Kollár, Ján, 1793-1852. Slovník slavianskych umelcov všetkých kmeňov, menovite maliarov, rytcov, rezbárov, lejárov a krasostavitelo̕v od najstarších časov až po terajší vek, s krátkym životopisom a udaním znamenitejších, najmä národných výtvorov