The Library of Congress > Linked Data Service > BIBFRAME Works

Bibframe Work

Title
Povyshenie ėffektivnosti burovogo instrumenta Povyshenie ėffektivnosti burovogo instrumenta
Type
Text
Language
Russian
Illustrative Content
illustrations
Classification
LCC: TN281 .B58 1982 (Source: dlc)
DDC: 621.9/45 full (Assigner: dlc)
Identified By
Lccn: 83107155
Authorized Access Point
Blokhin, V. S. (Vladimir Spiridonovich) Povyshenie ėffektivnosti burovogo instrumenta