The Library of Congress > Linked Data Service
  Label Vocabulary Concept Subdivision Identifier
41. Zhongshan yi xue yuan (Guangzhou, China). "Zhong yi fang ji xuan jiang" bian xie zu LC Name Authority File (LCNAF)
Corporate Name n81148712
中山醫學院 (廣州中國). 中醫方劑選講編寫組 ; Chung-shan i hsüeh yüan (Guangzhou, China). "Chung i fang chi hsüan chiang" pien hsieh tsu
42. Mathavan, S. LC Name Authority File (LCNAF)
Personal Name n89608594
43. Houts, Wanda LC Name Authority File (LCNAF)
Personal Name n82054376
44. Seminário Habitação e Desenvolvimento Social (1980 : Brasília, Distrito Federal, Brazil) LC Name Authority File (LCNAF)
Conference Name n83235990
Habitação e Desenvolvimento Social, Seminário (1980 : Brasília, Distrito Federal, Brazil)
45. Śrīnivācan̲, Jayalekṣmi R. LC Name Authority File (LCNAF)
Personal Name n80071914
46. Currie, Laurie LC Name Authority File (LCNAF)
Personal Name n87820053
47. Lape, Walter LC Name Authority File (LCNAF)
Personal Name n83303784
48. Allen, Dorothea LC Name Authority File (LCNAF)
Personal Name n81047023
49. Wenshan Zhou min zu shi wu wei yuan hui LC Name Authority File (LCNAF)
Corporate Name n88288404
Wen shan zhou min zu shi wu wei yuan hui ; Wenshan Zhuangzu Miaozu Zizhizhou (China). Min zu shi wu wei yuan hui ; Wenshan Zhou min wei ; 文山州民族事务委员会 ; Wen-shan chou min tsu shih wu wei yüan hui
50. Thurlin, Thomas, -1714 LC Name Authority File (LCNAF)
Personal Name n85215464
Thurlin, Thomas, d. 1714
51. Bushman, Eva Marie LC Name Authority File (LCNAF)
Personal Name n89605606
52. Wazīr, Muḥammad al-Sayyid LC Name Authority File (LCNAF)
Personal Name n84070872
Muḥammad al-Sayyid al-Wazīr ; وزير، محمد السيد
53. Kudrna, Karel LC Name Authority File (LCNAF)
Personal Name n88134497
54. Baldwin, Claudia LC Name Authority File (LCNAF)
Personal Name n80088189
Baldwin, Claudia A.
55. Karselis, Terence C. LC Name Authority File (LCNAF)
Personal Name n81050150
Karselis, Terence
56. Morrissett, Linda LC Name Authority File (LCNAF)
Personal Name n88291531
57. Martens, Bernd LC Name Authority File (LCNAF)
Personal Name n84208111
58. Jedermanns Bücherei. Abteilung Erdkunde LC Name Authority File (LCNAF)
Title n87127144
59. Blasis, Jean-Paul de LC Name Authority File (LCNAF)
Personal Name n83131313
De Blasis, Jean-Paul
60. Ha, Hyŏn-chʻŏl LC Name Authority File (LCNAF)
Personal Name n87935029
河賢哲 ; 하현철


Do you need assistance with your search?