Library of Congress

Authorities & Vocabularies

The Library of Congress > Linked Data Service
  Label Vocabulary Concept Subdivision Identifier
41. Hardwicke, Philip Yorke, Earl of, 1690-1764 LC Name Authority File (LCNAF)
Personal Name n87921742
Hardwicke, Earl of, 1690-1764 ; Hardwicke, Lord, 1690-1764 ; Philip, Lord Hardwicke, 1690-1764 ; Yorke, P. (Philip), Earl of Hardwicke, 1690-1764 ; Yorke, Philip, Earl of Hardwicke, 1690-1764 ; Hardwicke, Philip Yorke, 1st Earl of, 1690-1764
42. Taylor, Virginia H. LC Name Authority File (LCNAF)
Personal Name n88013406
43. Martínez Morellá, Vicente LC Name Authority File (LCNAF)
Personal Name n50067087
Morellá, Vicente Martínez ; Martínez i Morella, Vicent ; Morella, Vicent Martínez i
44. Zhongshan yi xue yuan (Guangzhou, China). "Zhong yi fang ji xuan jiang" bian xie zu LC Name Authority File (LCNAF)
Corporate Name n81148712
中山醫學院 (廣州中國). 中醫方劑選講編寫組 ; Chung-shan i hsüeh yüan (Guangzhou, China). "Chung i fang chi hsüan chiang" pien hsieh tsu
45. Mathavan, S. LC Name Authority File (LCNAF)
Personal Name n89608594
46. Houts, Wanda LC Name Authority File (LCNAF)
Personal Name n82054376
47. Horror in art LC Subject Headings (LCSH)
Topic sh85062079
48. Seminário Habitação e Desenvolvimento Social (1980 : Brasília, Distrito Federal, Brazil) LC Name Authority File (LCNAF)
Conference Name n83235990
Habitação e Desenvolvimento Social, Seminário (1980 : Brasília, Distrito Federal, Brazil)
49. Śrīnivācan̲, Jayalekṣmi R. LC Name Authority File (LCNAF)
Personal Name n80071914
50. Currie, Laurie LC Name Authority File (LCNAF)
Personal Name n87820053
51. Lape, Walter LC Name Authority File (LCNAF)
Personal Name n83303784
52. Allen, Dorothea LC Name Authority File (LCNAF)
Personal Name n81047023
53. Wenshan Zhou min zu shi wu wei yuan hui LC Name Authority File (LCNAF)
Corporate Name n88288404
Wen shan zhou min zu shi wu wei yuan hui ; Wenshan Zhuangzu Miaozu Zizhizhou (China). Min zu shi wu wei yuan hui ; Wenshan Zhou min wei ; 文山州民族事务委员会 ; Wen-shan chou min tsu shih wu wei yüan hui
54. Thurlin, Thomas, -1714 LC Name Authority File (LCNAF)
Personal Name n85215464
Thurlin, Thomas, d. 1714
55. Bushman, Eva Marie LC Name Authority File (LCNAF)
Personal Name n89605606
56. Wazīr, Muḥammad al-Sayyid LC Name Authority File (LCNAF)
Personal Name n84070872
Muḥammad al-Sayyid al-Wazīr ; وزير، محمد السيد
57. Kudrna, Karel LC Name Authority File (LCNAF)
Personal Name n88134497
58. Baldwin, Claudia LC Name Authority File (LCNAF)
Personal Name n80088189
Baldwin, Claudia A.
59. Karselis, Terence C. LC Name Authority File (LCNAF)
Personal Name n81050150
Karselis, Terence
60. Morrissett, Linda LC Name Authority File (LCNAF)
Personal Name n88291531


Do you need assistance with your search?