The Library of Congress > Linked Data Service
  Label Vocabulary Concept Subdivision Identifier
1. Tōdai kenkyū no shiori. Chinese LC Name Authority File (LCNAF)
Title nr91001018
Tang dai yan jiu zhi nan
2. Zhongguo gu jian zhu da xi. English LC Name Authority File (LCNAF)
Title n98015783
Ancient Chinese architecture
3. Kompilasi hukum Islam. English LC Name Authority File (LCNAF)
Title n97905138
Compilation of Islamic laws in Indonesia
4. Xizang ren dan Xizang. French LC Name Authority File (LCNAF)
Title no99023181
Tibétains à propos du Tibet ; Hsi-tsang jen tan Hsi-tsang. French
5. Kebutuhan riset dan koordinasi pengelolaan sumber daya air di Indonesia. English LC Name Authority File (LCNAF)
Title n95931448
Research and coordination needs for water resources management in Indonesia
6. Mou shi zhuan. Vietnamese LC Name Authority File (LCNAF)
Title nr99010530
Truyện mưu sĩ của các triều đại Trung quốc ; Mou shih chuan. Vietnamese
7. Bible. French. Chouraqui. 1974 LC Name Authority File (LCNAF)
Title n97028006
Bible traduite et présentée par André Chouraqui. 1974 ; Chouraqui, André, 1917-2007. Bible. 1974 ; Chouraqui, André, 1917-2007. Bible traduite et présentée par André Chouraqui. 1974
8. Himpunan undang-undang dan peraturan pemerintah bidang politik. English LC Name Authority File (LCNAF)
Title n98931164
Collection of election laws
9. Gu dai min ge yi bai shou. Korean LC Name Authority File (LCNAF)
Title nr98026743
Kodae minyo paeksu ; Ku tai min ko i pai shou. Korean
10. Chōan to Rakuyō. Chinese LC Name Authority File (LCNAF)
Title nr91001024
Tang dai de Chang'an yu Luoyang zi liao
11. Religion. English LC Name Authority File (LCNAF)
Title n99013578
12. Avesta. Yasna. Gathas. English LC Name Authority File (LCNAF)
Title n96119755
Hymns of Zarathustra ; Gathas, our guide ; Gāthā-bā-maāni
13. Ami et Amile. English LC Name Authority File (LCNAF)
Title n96103245
Ami and Amile ; Of the friendship of Amis and Amile
14. Guan Puxian pu sa xing fa jing. English LC Name Authority File (LCNAF)
Title no98092650
Meditation on the Bodhisattva universal virtue ; Sutra of meditation on the Bodhisattva universal virtue ; Kuan Pʻu-hsien pʻu sa hsing fa ching. English
15. Tanya-jawab pemilihan umum tahun 1997. English LC Name Authority File (LCNAF)
Title n97904734
1997 general elections in question and answer
16. Religions du monde. English LC Name Authority File (LCNAF)
Title n99282357
17. Bible. French. Chouraqui. 1992 LC Name Authority File (LCNAF)
Title n97024583
Bible traduite et commentée par André Chouraqui. 1992 ; Chouraqui, André, 1917-2007. Bible traduite et commentée par André Chouraqui. 1992 ; Chouraqui, André, 1917-2007. Bible. 1992
18. Ryūkyū buyō. English LC Name Authority File (LCNAF)
Title n96035056
19. Da Qing lü. Japanese LC Name Authority File (LCNAF)
Title nr93018756
Dai Shin ritsu
20. Queste del Saint Graal. Italian LC Name Authority File (LCNAF)
Title n97108174
Inchiesta del San Gradale ; Leggenda del Santo Graal


Do you need assistance with your search?