Library of Congress

Authorities & Vocabularies

The Library of Congress > Linked Data Service
  Label Vocabulary Concept Subdivision Identifier
1. Saga-ken (Japan). Tōkeika LC Name Authority File (LCNAF)
Corporate Name n2007051847
Saga-ken (Japan). Kikakubu. Tōkeika ; 佐賀県 (Japan). 統計課
2. Oklahoma. State Board of Vocational and Technical Education LC Name Authority File (LCNAF)
Corporate Name n80024593
Oklahoma. State Board for Vocational and Technical Education ; Oklahoma. Vocational and Technical Education, State Board of ; Oklahoma. Board of Vocational and Technical Education, State ; Oklahoma State Board of Vocational and Technical Education ; Oklahoma. State Board of Vocational-Technical Education
3. First Baptist Church (South Dartmouth, Mass.) LC Name Authority File (LCNAF)
Corporate Name n90681014
4. Librairie Bachelin-Deflorenne LC Name Authority File (LCNAF)
Corporate Name n84017436
5. Fujian ren min jiao yu chu ban she LC Name Authority File (LCNAF)
Corporate Name n85080134
Fu jian ren min jiao yu chu ban she ; 福建人民敎育出版社 ; 福建人民教育出版社 ; Fu-chien jen min chiao yü chʻu pan she
6. Hôtel de ville (Tours, France) LC Subject Headings (LCSH)
Corporate Name sh2003006908
7. Chongqing Shi gong ye pu cha ban gong shi LC Name Authority File (LCNAF)
Corporate Name n88016394
Chong qing shi gong ye pu cha ban gong shi ; Chongqing (China). Gong ye pu cha ban gong shi ; 重庆市工业普查办公室 ; Chʻung-chʻing shih kung yeh pʻu chʻa pan kung shih
8. Asahi Shinbunsha. Tēma Danwashitsu LC Name Authority File (LCNAF)
Corporate Name n87918615
Asahi Shinbun Tēma Danwashitsu ; 朝日新聞社. テー〓談話室 ; 朝日新聞社. テーマ談話室
9. Beijing da xue. Ke xue yu she hui yan jiu zhong xin LC Name Authority File (LCNAF)
Corporate Name n88241222
Beijing da xue ke xue yu she hui yan jiu zhong xin ; 北京大学. 科学与社会研究中心 ; 北京大学. 科学与社会硏究中心 ; 北京大學. 科學與社會硏究中心 ; Pei-ching ta hsüeh. Kʻo hsüeh yü she hui yen chiu chung hsin
10. Northern Districts Cricket (Organization) LC Name Authority File (LCNAF)
Corporate Name no2007130495
NDCricket (Organization) ; Northern Districts Cricket Association
11. Argentina. Secretaría de Estado de Programación y Coordinación Económica. Subsecretaría de Coordinación LC Name Authority File (LCNAF)
Corporate Name n80142696
Argentine Republic. Ministerio de Economía. Secretaría de Estado de Programación y Coordinación Económica. Subsecretaría de Coordinación ; Argentine Republic. Secretaría de Estado de Programación y Coordinación Económica. Subsecretaría de Coordinación
12. Zhongshan yi xue yuan (Guangzhou, China). "Zhong yi fang ji xuan jiang" bian xie zu LC Name Authority File (LCNAF)
Corporate Name n81148712
中山醫學院 (廣州中國). 中醫方劑選講編寫組 ; Chung-shan i hsüeh yüan (Guangzhou, China). "Chung i fang chi hsüan chiang" pien hsieh tsu
13. Wenshan Zhou min zu shi wu wei yuan hui LC Name Authority File (LCNAF)
Corporate Name n88288404
Wen shan zhou min zu shi wu wei yuan hui ; Wenshan Zhuangzu Miaozu Zizhizhou (China). Min zu shi wu wei yuan hui ; Wenshan Zhou min wei ; 文山州民族事务委员会 ; Wen-shan chou min tsu shih wu wei yüan hui
14. Groton Union Conference LC Name Authority File (LCNAF)
Corporate Name n88131509
Groton Conference ; Groton Association
15. Federación Universitaria de Buenos Aires. Centro Estudiantes de Ciencias Económicas LC Name Authority File (LCNAF)
Corporate Name n87870362
16. Hokkoku Shinbunsha. Shuppankyoku LC Name Authority File (LCNAF)
Corporate Name nr94031821
北國新聞社. 出版局
17. Calgary Board of Education. Advisory Committee on Family Life and Sex Education LC Name Authority File (LCNAF)
Corporate Name n86810791
18. Tōkyō Kokusai Daigaku Kyōyō Gakubu Ronsō Henshū Iinkai LC Name Authority File (LCNAF)
Corporate Name no90016055
Tōkyō Kokusai Daigaku. Kyōyō Gakubu Ronsō Henshū Iinkai ; 東京国際大学教養学部論叢編集委員会
19. Umase Fumio Sensei Koki Kinen Ronbunshū Kankōkai LC Name Authority File (LCNAF)
Corporate Name n85096290
馬瀬文夫先生古稀記念論文集刊行会
20. Davis & Force LC Name Authority File (LCNAF)
Corporate Name n88080129
Davis and Force


Do you need assistance with your search?