The Library of Congress > Linked Data Service
  Label Vocabulary Concept Subdivision Identifier
1. Heimatkundliche Arbeitsgemeinschaft für Nordschleswig LC Name Authority File (LCNAF)
Corporate Name nb2006005313
2. Deutsche Gesellschaft für Photographie. Sektion Geschichte und Archive LC Name Authority File (LCNAF)
Corporate Name no2005029791
3. Universidade Federal de Minas Gerais. Departamento de Comunicação Social LC Name Authority File (LCNAF)
Corporate Name no00037072
Universidade Federal de Minas Gerais. Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Departamento de Comunicação Social
4. Chanthaburi (Thailand : Province). Kō̜ng Wichākān læ Phǣnngān LC Name Authority File (LCNAF)
Corporate Name no2003013434
5. Saga-ken (Japan). Tōkeika LC Name Authority File (LCNAF)
Corporate Name n2007051847
Saga-ken (Japan). Kikakubu. Tōkeika ; 佐賀県 (Japan). 統計課
6. Oklahoma. State Board of Vocational and Technical Education LC Name Authority File (LCNAF)
Corporate Name n80024593
Oklahoma. State Board for Vocational and Technical Education ; Oklahoma. Vocational and Technical Education, State Board of ; Oklahoma. Board of Vocational and Technical Education, State ; Oklahoma State Board of Vocational and Technical Education ; Oklahoma. State Board of Vocational-Technical Educ...
7. First Baptist Church (South Dartmouth, Mass.) LC Name Authority File (LCNAF)
Corporate Name n90681014
8. Librairie Bachelin-Deflorenne LC Name Authority File (LCNAF)
Corporate Name n84017436
9. Fujian ren min jiao yu chu ban she LC Name Authority File (LCNAF)
Corporate Name n85080134
Fu-chien jen min chiao yü chʻu pan she ; Fu jian ren min jiao yu chu ban she ; 福建人民敎育出版社 ; 福建人民教育出版社 ; Fu-chien jen min chiao yü chʻu pan she
10. Chongqing Shi gong ye pu cha ban gong shi LC Name Authority File (LCNAF)
Corporate Name n88016394
Chʻung-chʻing shih kung yeh pʻu chʻa pan kung shih ; Chong qing shi gong ye pu cha ban gong shi ; Chongqing (China). Gong ye pu cha ban gong shi ; 重庆市工业普查办公室 ; Chʻung-chʻing shih kung yeh pʻu chʻa pan kung shih
11. Asahi Shinbunsha. Tēma Danwashitsu LC Name Authority File (LCNAF)
Corporate Name n87918615
Asahi Shinbun Tēma Danwashitsu ; 朝日新聞社. テー〓談話室 ; 朝日新聞社. テーマ談話室
12. Orkney Field Club LC Name Authority File (LCNAF)
Corporate Name no2008063939
13. Beijing da xue. Ke xue yu she hui yan jiu zhong xin LC Name Authority File (LCNAF)
Corporate Name n88241222
Beijing da xue ke xue yu she hui yan jiu zhong xin ; Pei-ching ta hsüeh. Kʻo hsüeh yü she hui yen chiu chung hsin ; 北京大学. 科学与社会研究中心 ; 北京大学. 科学与社会硏究中心 ; 北京大學. 科學與社會硏究中心 ; Pei-ching ta hsüeh. Kʻo hsüeh yü she hui yen chiu chung hsin
14. Northern Districts Cricket (Organization) LC Name Authority File (LCNAF)
Corporate Name no2007130495
NDCricket (Organization) ; Northern Districts Cricket Association
15. NUHOPSA LC Name Authority File (LCNAF)
Corporate Name nr2007005644
National Union of Holy Child Past Students' Association ; National Union of the Holy Child Past Student Association
16. Argentina. Secretaría de Estado de Programación y Coordinación Económica. Subsecretaría de Coordinación LC Name Authority File (LCNAF)
Corporate Name n80142696
Argentine Republic. Secretaría de Estado de Programación y Coordinación Económica. Subsecretaría de Coordinación ; Argentine Republic. Ministerio de Economía. Secretaría de Estado de Programación y Coordinación Económica. Subsecretaría de Coordinación ; Argentine Republic. Secretaría de Estado de Pr...
17. Aristoteleio Panepistēmio Thessalonikēs. Tomeas Theorētikēs kai Epharmosmenēs Glossologias. LC Name Authority File (LCNAF)
Corporate Name nb2005009338
Aristoteleio Panepistēmio Thessalonikēs. Tmēma Anglikēs Glōssas kai Philologias. Tomeas Theorētikēs kai Epharmosmenēs Glossologias.
18. Zhongshan yi xue yuan (Guangzhou, China). "Zhong yi fang ji xuan jiang" bian xie zu LC Name Authority File (LCNAF)
Corporate Name n81148712
Chung-shan i hsüeh yüan (Guangzhou, China). "Chung i fang chi hsüan chiang" pien hsieh tsu ; 中山醫學院 (廣州中國). 中醫方劑選講編寫組 ; Chung-shan i hsüeh yüan (Guangzhou, China). "Chung i fang chi hsüan chiang" pien hsieh tsu
19. Wenshan Zhou min zu shi wu wei yuan hui LC Name Authority File (LCNAF)
Corporate Name n88288404
Wen-shan chou min tsu shih wu wei yüan hui ; Wen shan zhou min zu shi wu wei yuan hui ; Wenshan Zhuangzu Miaozu Zizhizhou (China). Min zu shi wu wei yuan hui ; Wenshan Zhou min wei ; 文山州民族事务委员会 ; Wen-shan chou min tsu shih wu wei yüan hui
20. Ed's Redeeming Qualities (Musical group) LC Name Authority File (LCNAF)
Corporate Name no2005093526


Do you need assistance with your search?