The Library of Congress > Linked Data Service > Classification Schemes

Norsk inndeling av vitenskapsdisipliner [PDF: 195 KB]