The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR