The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Borodziej, Włodzimierz. Warschauer Aufstand 1944. English