The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Ä. Bähmänyar adına Fälsäfä vä Hüquq Institutu. Sosial Fälsäfä S̜öbäsi