The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Stopnica (Województwo Świętokrzyskie, Poland)