The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Ethniko Hidryma Ereunōn kai Meletōn "Eleutherios K. Venizelos"