The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Jiangkou Xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui