The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Jin shang wen hua bo wu guan (Jinzhong Shi, China)