The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Poland. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej