The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Źródła do Dziejów Staropolskich Podróży Edukacyjnych (Conference) (2017 : Poznań, Poland)