The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z wynalazczości i ochrony własności intelektualnej