The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Biblioteka Główna