The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Zhu, Xi, 1130-1200


 • URI(s)

 • Instance Of

 • Scheme Membership(s)

 • Collection Membership(s)

 • Variants

  • Chu, Hsi, 1130-1200
  • C̄ū, Hī, 1130-1200
  • Chu, Hi, 1130-1200
  • Choo, He, 1130-1200
  • Tschu, Hi, 1130-1200
  • Shu, Ki, 1130-1200
  • Chu, Hy, 1130-1200
  • Tchou, Hi, 1130-1200
  • Chu, Hũi, 1130-1200
  • Tchu-hi, 1130-1200
  • 朱熹, 1130-1200
  • Zhu, Fuzi, 1130-1200
  • Chu, Fu-tzu, 1130-1200
  • Choo-Foo-Tze, 1130-1200
  • Choo-foo-tsze, 1130-1200
  • Chu, Puja, 1130-1200
  • 朱夫子, 1130-1200
  • Zhu, Zi, 1130-1200
  • Chu, Tzu, 1130-1200
  • Zhuzi, 1130-1200
  • Chu-tzu, 1130-1200
  • Chuja, 1130-1200
  • Shu-shi, 1130-1200
  • Shushi, 1130-1200
  • 朱子, 1130-1200
  • Zhu, Yuanhui, 1130-1200
  • Chu, Yüan-hui, 1130-1200
  • 朱元晦, 1130-1200
  • Zhu, Zhonghui, 1130-1200
  • Chu, Chung-hui, 1130-1200
  • 朱仲晦, 1130-1200
  • Zhu, Hui'an, 1130-1200
  • Chu, Hui-an, 1130-1200
  • 朱晦庵, 1130-1200
  • Zhu, Huiweng, 1130-1200
  • Chu, Hui-weng, 1130-1200
  • 朱晦翁, 1130-1200
  • Zhu, Dunweng, 1130-1200
  • Chu, Tun-weng, 1130-1200
  • 朱遯翁, 1130-1200
  • Yungulaoren, 1130-1200
  • Yün-ku-lao-jen, 1130-1200
  • 云谷老人, 1130-1200
  • Cangzhoubingsou, 1130-1200
  • Tsʻang-chou-ping-sou, 1130-1200
  • 沧洲病叟, 1130-1200
  • Zhu, Ziyang, 1130-1200
  • Chu, Tzu-yang, 1130-1200
  • 朱紫陽, 1130-1200
  • 朱紫阳, 1130-1200
  • Zhuxi, 1130-1200
 • Additional Information

  • Birth Date

    (edtf) 1130
  • Death Date

    (edtf) 1200
  • Associated Locale

    China
  • Associated Language

    Chinese
  • Field of Activity

  • Occupation

 • Exact Matching Concepts from Other Schemes

 • Closely Matching Concepts from Other Schemes

 • Earlier Established Forms

  • Chu, Hsi, 1130-1200
 • Sources

  • found: Confucius. Luận ngữ, 1962- :v. 1, t.p. (Chu Hy)
  • found: His Confucian cosmogony, 1874:t.p. (Choo-Foo-Tze) p. iii (Choo-foo-tsze)
  • found: Tillman, H.C. Confucian discourse and Chu Hsi's ascendancy, c1992.
  • found: Harlez, C. Tchu-hi, 1896.
  • found: His Chu Hsi shih wen hsüan i, 1990 (1991 printing):fwd. (t. 元晦 = Yüan-hui, chg. to 仲晦 = Chung-hui; h. 晦庵 = Hui-an, 晦翁 = Hui-weng, 遯翁 = Tun-weng, 云谷老人 = Yün-ku-lao-jen, 沧洲病叟 = Tsʻang-chou-ping-sou; b. 1130, Fu-chien Nan-chien chou Lung-hsi hsien; d. 3/9/Chʻing-yüan 6, Fu-chien Chien-ning fu Chien-yang hsien)
  • found: His Rongo, 1881:v. 1, caption t.p. (朱熹 = Shu Ki)
  • found: Ssu shu chi chu ho tsʻan shuo yüeh chih chieh chʻan wei, 1677?:pref. (朱紫陽 = Chu Tzu-yang)
  • found: Tzʻu hai, 1979(朱熹 = Chu Hsi; h. 紫阳 = Tzu-yang)
  • found: San chao ming chen yan xing lu, 1929.
  • found: OCLC #23299442, March 23, 2020(access point: 朱熹, 1130-1200 = Zhu, Xi, 1130-1200; no usage)
  • found: Li li shuang zhang, 2019:cover (Zhu Xi; Zhuxi [in rom.])
 • LC Classification

  • PL2679
 • Editorial Notes

  • [Machine-derived non-Latin script reference project.]
  • [Non-Latin script references not evaluated.]
  • [Non-Latin script references reviewed in NACO CJK Funnel References Project.]
 • Change Notes

  • 1981-02-02: new
  • 2022-08-30: revised
 • Alternate Formats