The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Lietuvos TSR Mokslų akademija. Visuomenės mokslų informacijos sektorius